Kvalitet och miljö är det vi arbetar med.

Vårt uppdrag är att energioptimera våra kunders verksamheter och erbjuda en säker och hälsosam miljö. I detta arbete använder vi i möjligaste mån de bästa produkterna ur kvalitets- och miljösynpunkt där vi uppfyller våra kunders specifikationer och krav. Vi arbetar i enlighet med vårt kvalitets-och miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vårt ledningssystem omfattar hela verksamheten som kontor, verkstad, lager, alla uppdragsplatser och anställda. Fortbildning av våra medarbetare inom produktutveckling, kvalitet och miljötänkande sker kontinuerligt. Vårt kunderbjudande utvecklas ständigt och vi lämnar alltid garanti på det vi levererar.

KWA certifierad ISO 9001 KWA certifierad ISO 14001

Certifikat ISO 9001 och 14001 (PDF)

Miljö & Kvalitetspolicy