Lite snack och mycket verkstad.

Genom stort hantverkskunnande och idealisk verkstadsutrustning kan vi hjälpa dig med de mest komplexa uppdrag. I vår verkstad tillverkar vi allt från plåtdetaljer för fordonsisolering till ytbeklädnad av isolerade rör, tankar och cisterner för den petrokemiska industrin med höga krav på temperatur-, korrosions- och kemikaliebeständighet. Att vi håller rent och snyggt omkring oss bidrar till ordning och reda och att dina höga kvalitetskrav kan infrias.