Kv Tändstickan

Pågående Arbete

Pågår: 2017-2018

Projektbeskrivning:
KWA Isolerteknik har ansvarat för att utföra teknisk isolering på vs installationer, samt rör och ventilmärkning.