Stadsparksbadet Borås

Pågående Arbete

Pågår : 2017-2018

Projektbeskrivning:

KWA Isolerteknik har ansvarat för att utföra teknisk isolering av vs entreprenad