Partille Port

Pågående Arbete

Pågår: 2017-2019

Projektbeskrivning:
KWA Isolerteknik har ansvarat för att utföra teknisk isolering av ventilations entreprenad