Brf Sjöstjärnan Frölunda

Pågående Arbete

Pågår: 2018-2019

Projektbeskrivning:

KWA Isolerteknik har ansvarat för att utföra teknisk isolering på vs installationer samt rör- & ventilmärkning.