Mölndals Sjukhus – Hus R

Utfört :2016-2017

Projektbeskrivning

KWA Isolerteknik  utförde teknisk isolering på komplett vvs anläggning, rör- & ventilmärkning, ventilationsisolering samt brand- & ljudtätningar.