Kv Högvakten

Pågår: 2017-2018

Projektbeskrivning:

KWA Isolerteknik har ansvarat för att utföra teknisk isolering på vs installationer.