Landamäreskolan

Landamäreskolan

Entreprenör: Landamäreskolan

Utfört: 2015-2016

Projektbeskrivning:

KWA Isolerteknik har ansvarat teknisk isolering av vs installationer samt rör&ventilmärkning